De officiële toestemming

Voordat u kunt deelnemen aan het onderzoek moeten wij je eerst officieel om toestemming vragen. Hier volgt eerst de proefpersonen informatie.

 

Proefpersoneninformatie voor deelname aan onderzoek 12-16 jaar

Bruikbaarheid en gebruikerswensen van een menstruatie kalender applicatie voor volwassenen en jongeren.

Inleiding

Doe je mee aan een onderzoek? Hier lees je meer over het onderzoek en jouw rechten. Lees dit goed, want dan weet je waarover je kunt beslissen. Je mag rustig nadenken voordat je beslist.

Je ouders krijgen ook informatie over dit onderzoek. Je kunt samen met hen praten over het onderzoek. Zij zullen samen met jou een beslissing nemen.

Vragen en contact

Heb je vragen? Bespreek ze met je ouders. Of stel ze aan de onderzoeker. Je mag de onderzoeker ook altijd mailen: zijn naam is Robert de Leeuw en hij is bereikbaar op r.a.deleeuw@amsterdamumc.nl.

Over het onderzoek

Dit onderzoek gebeurt in het Amsterdam UMC ziekenhuis. Er doen 1000 jongeren mee. Het onderzoek is gecontroleerd en goedgekeurd. De naam van de commissie die de beoordeling heeft gedaan is: METc VUMC.

Waarom dit onderzoek?

We willen weten hoe makkelijk en goed onze menstruatie kalender app werkt. Deze app is kort geleden door ons gemaakt en we willen graag weten of jongere hem goed kunnen gebruiken en of de app eerder gemaakte vragenlijsten kan vervangen. We zullen de antwoorden van de vragenlijsten en de ervaringen met de app gebruiken om een betere, nieuwe versie te maken..

Achtergrond:

Er is eigenlijk heel weinig onderzoek gedaan naar de klachten die jongeren hebben van hun menstruatie. Er zijn wel heel veel apps waarin bloedverlies en pijn kan worden bijgehouden, maar helaas kan die informatie niet gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, maar dat zouden we wel graag willen. Met dit onderzoek willen we kijken of de app die we ontwikkeld hebben goed werkt voor jongeren.

Hoe werkt meedoen?

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Eerst word je gevraagd om een vragenlijst in te vullen, dit duur ongeveer 15 minuten. Daarna gaan we je vragen om de app 2 maanden thuis uit te proberen. Daarna krijg je een tweede vragenlijst. Ook dat duurt ongeveer 15 minuten.

We vragen je een app uit te proberen
op je eigen mobiele telefoon
Voor en nadat je de aoo gebruikt, krijg je een vragenlijst om in te vullen.

 

Belangrijk om te weten:

De antwoorden die je invult tijdens bij de vragenlijsten en bij het gebruik van de app, worden doorgestuurd naar de onderzoekers en er daar zullen geen andere mensen gebruik maken van deze gegevens.

Voordelen en nadelen:

  • Je hebt zelf geen voordeel van meedoen
  • Het invullen van de vragenlijsten kost je ongeveer 15 minuten per keer.
  • De app kost je ongeveer 20 seconden per dag.

 Vergoeding

  • Voor het meedoen krijg je geen vergoeding

Jouw rechten

Moet je meedoen?

Nee, je mag zelf weten of je meedoet. Als je niet wilt meedoen, dan hoeft dit niet, ook als je ouders dat liever wel willen. Als je wilt meedoen, zet je je handtekening op het formulier. Ook daarna mag je altijd nog stoppen, als je liever niet meer wilt. Vertel dat dan wel aan de onderzoeker. Je hoeft niet uit te leggen waarom je stopt.

Toestemming intrekken

Als je wilt stoppen, vertel je dit aan de onderzoeker. Dit heet: je toestemming intrekken. De informatie die al is verzameld gebruiken we nog voor het onderzoek.

Jouw gegevens

Voor het onderzoek hebben we twee dingen nodig die van jou zijn:

  • Persoonsgegevens = informatie over wie jij bent, bijvoorbeeld je geboortedatum en waar je woont.
  • Medische gegevens = (ook een soort persoonsgegevens) informatie over je gezondheid, bijvoorbeeld of je ziek bent en of je medicijnen gebruikt.

Deze dingen zijn nodig bij het doen van het onderzoek. Je ouders geven toestemming zodat wij deze dingen mogen gebruiken. Wil je meer weten over wat we precies doen met jouw gegevens? Vraag het dan aan je ouders, het staat in hun informatiebrief. Je kunt het ook aan de onderzoeker vragen.

De gegevens (persoonsgegevens en medische gegevens) krijgen een code, bijvoorbeeld letters en cijfers. Zo kan een ander niet meteen zien dat de gegevens van jou zijn. Alleen de onderzoeker weet welke code bij wie hoort. Andere mensen zien alleen de code, zij weten dus niet jouw naam.

Jouw beslissing

Het formulier

Wil je meedoen? Dan zet je een email adres op het toestemmingsformulier. We hebben ook een email adres van jouw ouders/voogd nodig.

Ook kun je kiezen of je we je later mogen vragen voor een volgend onderzoek. We geven je later informatie over het nieuwe onderzoek, dan kun jij beslissen of je wilt meedoen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onderzoek of over jouw rechten?

Kijk dan op www.kindenonderzoek.nl

Op deze website staat ook de strip ‘Anne en de Groeneneuzengriep’
over onderzoek.

Bij vragen kan je contact opnemen met Robert de Leeuw, gynaecoloog op r.a.deleeuw@amsterdamumc.nl.

Overige contactgegevens

- Habibe Ozcan, onderzoeker

- Prof. Dr. J.A.F. Huirne, gynaecoloog, hoofdonderzoeker

 

Toestemmingsformulier

Hoe heb je van ons onderzoek gehoord?(Required)
Bruikbaarheid en gebruikerswensen van een menstruatie kalender applicatie voor volwassene en adolescenten.

  • Ik heb de informatie begrepen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn beantwoord.
  • Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.
  • Ik weet dat ik niet verplicht ben om mee te doen.
  • Ik begrijp dat ik altijd mag stoppen als ik niet meer mee wil doen.
Ik geef toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een vervolgonderzoek.
Ik wil meedoen aan dit onderzoek(Required)
gebruik aub hetzelfde email adres bij het invullen van de vragenlijsten straks
Om mee te kunnen doen met dit onderzoek hebben we toestemming van je ouder(s)/voogd nodig. Vul hieronder het email adres in van je ouder(s)/voogd zodat wij een email kunnen sturen met een toestemmingsverzoek.
Dit stuk is voor de onderzoeker:
Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.